Uprava kluba

 • Igor Balaš,
 • Mario Brkić,
 • Domagoj Bubalo,
 • Damir Čalić,
 • Ivan Ergotić,
 • Zrinka Grgljanić-Đaković,
 • Mario Jurić,
 • Velimir Marojević
 • Vjekoslav Rimac,
 • Petar Šimić,
 • Vlado Vergaš

Predsjednik: Mario Brkić

Dopredsjednik: Vjekoslav Rimac

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2017.-2018.

2019.

ČLANOVI SKUPŠTINE

Članovi Nadzornog odbora TK Vk od 20201215

Članovi Skupštine TK Vk po kategorijama od 20201215

Članovi Stegovne komisije TK Vk od 20200531