Uprava kluba

 • Damir Čalić
 • Katarina Vučić
 • Domagoj Bubalo,
 • Kristian Ikić
 • Zoran Belić
 • Zrinka Grgljanić-Đaković,
 • Filip Matijević
 • Željko Mihovilić
 • Petar Šimić,
 • Vlado Vergaš
 • Zdenko Drmić

Predsjednik: Domagoj Bubalo

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2017.-2018.

2019.

ČLANOVI SKUPŠTINE

Članovi Nadzornog odbora TK Vk od 20201215

Članovi Skupštine TK Vk po kategorijama od 20201215

Članovi Stegovne komisije TK Vk od 20200531